Bestill T-trøyer

Overnattende lag
Spillere og ledere med løst deltagerkort får cupens tekniske T-trøye.
Fint om alle overnattende lag kan fylle ut skjema med størrelser for T-trøyer. Bruk samme skjema som for bestilling av T-trøyer. Overnattende lag som ikke fyller ut skjema for T-trøyer, får tildelt størrelser etter beste evne.
Fristen for bestilling av T-trøyer og størrelser er 01. april.

Lag som ikke overnatter
Lag som ikke overnatter kan kjøpe lagsett à kr 125,- pr trøye.

Selges kun i lagsett (minimum 10 stk.). 

Send bestilling til vestfossencup@vestfossen-if.no
 
 
ĉ
Vestfossen Cup,
8. des. 2013, 19:20