I et skadetilfelle

Vi samarbeider med Legevakten i Øvre Eiker. Skulle det oppstå en skade ber vi dere ta kontakt med vår hallansvarlig for hjelp.

Legevakt Øvre Eiker:

Skotselvveien 29, 3300 Hokksund

Telefon: 116117


Ved øyeblikkelig hjelp, RING 113