Protester

Evt. protester avgjøres av en jury som består av turneringsleder, ansvarlig for kampgjennomføring og en nøytral lagleder. Protest må innleveres skriftlig innen 20 minutter etter kampslutt.
Gebyr for protest er satt til kr 1000,- og innbetales ved levering av protesten.